top
Zobrazit všechny kategorie

Produkty pro domácnosti

SNOW

Superabsorbent rozlitých tekutin a polotekutin

SNOW je ekologický velice lehký inertní, amorfní prášek na bázi silikátu hliníku. Je vysoce účinný v absorbci všech rozlitých tekutin a polotekutin. Snow absorbovanou tekutinu zachytí, opouzdří a dále neuvolní. Výsledkem je zcela čistý a suchý povrch. Snow lze až několikánásobně opakovaně použít. Je zcela neškodný pro životní prostředí.

Spolu s produktem 100USI je ideální pro odstraňování starých olejových skvrn z betonů a dlažeb.

Na co použít?

Rozlité oleje, rozpouštědla, laky, barvy, kyseliny (s výjimkou kyseliny fluorovodíkové), potraviny

Technický list SNOW