top
Zobrazit všechny kategorie

Údržba památek

REPEL

UNIVERZÁLNÍ REPELENT VODY

  • CHRÁNÍ PROTI VLHKOSTI A VODĚ
  • CHRÁNÍ POVRCHY PROTI NAMRZÁNÍ, ŘASÁM, PLÍSNÍM A KYSELÝM DEŠŤŮM

APLIKACE
Obklady ▪ Betonové povrchy ▪ Cihlové povrchy ▪ Sloupy ▪ Balkonové aglomeráty ▪ Břidlice ▪ Vápence ▪ Travertin ▪ Mramor a granit

VÝHODY
Odolné proti UV záření ▪ Udržuje přirozenou barvu ▪ Nežloutne

JAK POUŽÍVAT
K přímému použití

  1. aplikujte na suché a čisté povrchy. (Pro předčištění použijte produkt POWERCLEAN ředěný 1:30)
  2. produkt na povrch aplikujte rovnoměrně
  3. z povrchu odstraňte kapky a stružky produktu
  4. před pokračováním s druhou aplikací umožněte povrchu uschnout po dobu 6 hodin

Doba usychání:
při 25 °C uschne ošetřený povrch za 12 hod; při 15°C schne ošetřený povrch 24 hodin
Během usychání chraňte ošetřený povrch před vodou a vlhkostí
Neaplikujte na vlhké a znečištěné povrchy, jejichž teplota je pod +10°C
Neaplikujte při přímém slunci

SPOTŘEBA-VYDATNOST
Uváděné pokrytí se různí od 3 – 15 m2/litr (cihly 3 - 5 m2; vápence 4-8 m2; přírodní kámen 8 – 15 m2)
Správně aplikované ošetření udržované uvedeným produktem má uváděnou trvanlivost 2 roky (aplikace dvou nátěrů). Toto ošetření má omezenou odolnost proti kyselým látkám.

UDRŽOVÁNÍ
Pro odstranění skvrn z neošetřených povrchů doporučujeme REMOVEC

UPOZORNĚNÍ
Před vlastní aplikací by měl být produkt odzkoušen na malém diskrétně skrytém povrchu ošetřovaného kamene. Před aplikací přečtěte technický list kvůli správnému použití. Neaplikujte za přímého slunce. Před aplikací produktu chraňte všechny okolní oblasti.

BALENÍ

KódObsahBalení
1PK750750 ml12 lahví
1PK0022 litry6 lahví
1PK0055 litrů4 kanystry

 Technický list REPEL