top
Zobrazit všechny kategorie

Stavebnictví

NO RUST

Konvertor rzi (přemění rez na stabilní kov pomocí pasivace)

NO RUST je kapalný produkt s acidickým složením navržený pro zastavení oxidace železa a jeho slitin. Trasformuje oxid železa /rez) do formy pasivovaného kovu, která po takové konverzi působí jako účinný primer (podklad) zajišťující přilnavost následujících nátěrů nebo laků.

PROČ

NO RUST je nejmodernější produkt, který řeší problém koroze zcela revolučním způsobem. NO RUST ošetřovaný povrch pasivuje, tedy přeměňuje korozi na stabilní organický kov.

Kompletnost

Železo ošetření produktem NO RUST nevyžaduje další ošetření a je připraveno k dalšímu natírání. Části ošetřené naším konvertorem mohou být ponechány dokonce až po několik měsíců před jejich dalším natíráním či jinou povrchovou úpravou bez rezavění: rez je stabilizována pomocí produktu NO RUST během procesu oxidace a zůstává inertní. Samotná konvertovaná rez působí jako ochrana a antioxidant.

Víceúčelovost

NO RUST může být aplikován na površích totálně zkorodovaných, částečně zkorodovaných nebo částečně zkorodovaných a částečně nalakovaných. Ve všech třech případech je výsledek stejný v důsledku zinkových a molybdenových přísad: celý ošetřovaný povrch je pokryt souvislou vrstvou pasivovaného kovu šedého zbarvení. Doporučuje se testovat odolnost plastů a nátěrů předtím, než je produkt aplikován.

Jednoduchost

Použití je velice jednoduché. Produkt lze na povrch aplikovat štětcem, pomocí nízkotlakého čerpadla nebo postřikovače našroubovaného přímo na láhev. Díky kapalné formě se dostává i na skrytá místa, jako jsou výřezy a spoje přesně tam, kam by se dostala i voda.

JAK 

Produkt NO RUST se používá neředěný. Před použitím se ujistěte, že ošetřovaný povrch neobsahuje korodované bubliny. Takovéto bubliny by měly být před aplikací odstraněny ocelovým kartáčem či vhodnou špachtlí. Povrch by rovněž neměl obsahovat žádné olejové či mastné skvrny. Poté v nadbtytku aplikujte NO RUST a nechte působit po dobu 12-24 hodin.

Produkt dosahuje svého maximálního účinku v průběhu 24 hodin. Následně opláchněte přebytek produktu tekoucí vodou. V této fázi je ošetřovaný povrch pasivován a může odolávat atmosférickému působení po dobu nejméně jednoho až dvou měsíců bez jakéhokoliv dalšího zásahu. Po opláchnutí a vysušení je potom kov připraven k další povrchové úpravě nátěrem barvy či galvanizaci. K dosažení maximálního ošetření je ideální po aplikaci NO RUST použít zinkový sprej ZINC, METAL ZINC, GALVEX anebo nerez ocelový sprej STEEL.

Ošetřovaný povrch nesmí být vystaven vodě minimálně po dobu 5 hodin po aplikaci. V případě, že do 5 hodin od apliakce na povrch například zaprší, je nutné celou aplikaci zopakovat. Při vyšších okolních teplotách, hlavně v létě, se doporučuje produkt aplikovat navečer, aby se zabránilo rychlému odpařování. V některých případech se doporučuje ošetřovaný povrch pokropit vodou, počkat jednu hodinu a následně aplikovat produkt NO RUST. Vlhkost zachycená korozí usnadňuje působení produktu zpomalením jeho odpařování. Vyvarujte se „rychlých“ konvertorů koroze: tento proces je ve své podstatě pomalý a jeho urychlení často znamená, že bude méně účinný.

Pokrytí / Vydatnost
Produkt NO RUST má výbornou vydatnost: 1 L produktu pokryje 10 až 20 m2

KDE

  • Zámečníci
  • Umělecké kovářství, kovotepectví
  • Stavitelství
  • Autoservisy
  • Klempíři
  • Ocelárny
  • Restaurátoři
  • Prefabrikované konstrukce
  • Údržbové činnosti
  • Hobby

BALENÍ

Kód výrobkuDodávaná množstvíBalení
709.001Láhev 750 mlKarton 12 kusů

Technický list NO RUST