top
Zobrazit všechny kategorie

Výroba potravin

BIOACTIV BLE40

Enzymatická sloučenina pro ošetření drenáží a lapačů tuků

BIOACTIV BLE 40 je biologický produkt s vynikající bezpečností co se týká použití  a vysokou účinností. Obsahuje vybrané nepatogenní bakteriální kmeny, které jsou aktivní na různých typech organických látek.

Produkt je schopen rozkládat tuky živočišného nebo rostlinného původu a současně eliminovat nepříjemné zápachy.

BIOACTIV BLE 40 byl speciálně navržen pro řešení problémů spojených s ukládáním tuků v odpadech dešťové vody, kontrolních jímkách a lapačích olejů. Jestliže nejsou tyto depozity periodicky odstraňovány, brání běžným aktivitám na každém pracovišti, potravinářský či jiný sektor, a jsou zdrojem nepříjemných pachů. Na rozdíl od chemických uvolňovačů depozitů

BIOACTIV BLE 40 preventivně zabraňuje problémům ucpání drenáží nebo lapačů tuků. Jeho působení zabraňuje hromadění organických zbytků v drenážích a kontrolních jímkách dešťové vody a eliminuje rovněž depozity, pokud již v té době existují. Bakteriální kmeny obsažené v produktu mají specifické působení na tuky a proteiny a to takové, že jakákoliv organická molekula cirkulující v systému je zcela metabolizována. Výsledky jsou tedy značně dokonalejší, než by bylo možné dosáhnout činidly chemickými.

Jeho kapalná forma značně usnadňuje jeho použití.

JAK

Základní pravidlo pro použití BIOACTIV BLE 40 a obecně použití jakýchkoliv biologických produktů:

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE BIOLOGICKÉ PRODUKTY SPOLU S CHEMICKÝMI PRODUKTY. NIKDY NEAPLIKUJTE BIOLOGICKÝ PRODUKT V PRŮBĚHU DNE, ALE SPÍŠE AŽ NA JEHO SKLONKU V DOBĚ KDY JSOU BĚŽNÉ PROVOZNÍ ČINNOSTI SNÍŽENY NA MINIMUM

Proč? Protože chemický výrobek, i když nemusí jít nezbytně o dezinfekční produkt, vždy vykazuje určitý stupeň protibakteriálního účinku. Jejich společné použití, nebo použití v krátké časové posloupnosti po sobě je stejné, jako přidání biologické aktivní látky s jejím následovným bezprostředním potlačením.

Jelikož je nemožné vyhnout se používání detergenčních nebo dezinfikujících produktů, měl by se biologický produkt použít na sklonku dne anebo v době, kdy se nepoužívají a do systému nedostávají další chemická činidla.

Pro dosažení nejlepších výsledků a optimálních aktivačních podmínek, nařeďte BIOACTIV BLE 40 ve vlažné vodě (max 30 °C). Tímto způsobem získávají uvolňující se bakteriální kmeny delší čas k jejich nastartování a namnožení.

Ošetření drenáží, lapačů tuků, kontrolních jímek a nádrží septiků:

Pro 100 m dlouhé potrubí nádrží septiků nebo lapačů tuků o objemu větším než 20 m3 nařeďte 250 ml produktu v 5 až 10 litrech vody a pokud možno, ponechejte ji po dobu 10 – 15 minut odstát (tím se umožní bakteriím čas na aktivaci). Poté nalejte roztok do každého odpadního potrubí vedoucího do ošetřované drenáže. Toto ošetření opakujte každý den po dobu 7 až 10 dnů pokaždé v době nejmenších denních aktivit.

Prevence:
V době nejnižších denních aktivit nařeďte asi 100 ml produktu v 5 až 10 litrech vody. Roztok ponechejte pokud možno 10 až 15 minut odstát a následně nalejte do drenáže či septiku. Tuto operaci provádějte jednou nebo dvakrát týdně.

Takový postup zaručuje konstantní přítomnost bakteriálně enzymatického komplexu zabraňujícího výskytu depozitů a tím i vzniku nepříjemných zápachů.

KDE

  • Drenáže
  • Kontrolní jímky
  • Potrubí odpadních vod
  • Nádrže septiků
  • Lapače tuků /olejů

BALENÍ

Kód výrobkuDodávaná množstvíBalení
367.001Láhev 400 mlKarton 24 kusů
367.005Kanystr 5 kgKarton 2 kusy

Technický list BIOACTIV BLE40