top
Zobrazit všechny kategorie

Výroba potravin

BIOACTIV 20

Enzymatická sloučenina pro odstranění nepříjemných zápachů a skvrn organického původu

BIOACTIV 20 je moderní biologický produkt . Obsahuje vybrané nepatogenní bakteriální kmeny s příslušnou kulturou specifických enzymů, které působí na organické látky a metabolizují je s účinností blížící se 100%.

PROČ
BIOACTIV 20 rozpouští organické látky bez uvolňování plynů a následné tvorby nepříjemně páchnoucího putrescinu, jak tomu je v přírodě, kde působí nespecifické bakteriální kmeny. BIOACTIV 20 kromě eliminace nepříjemného zápachu odstraňuje usazeniny a všechny stopy zbytků nebo skvrny od organických látek z obtížně odstranitelných míst, jako jsou např. porézní či absorbující povrchy, z textilií, koberců, matrací, předložek atd. Je zcela neškodný pro personál a pro prostředí a je 100% biologicky rozložitelný.

Je příjemně parfémován. Na rozdíl od chemických produktů tato biologická sloučenina nejenom odstraňuje nepříjemné pachy, ale zároveň působí preventivně. Jeho působení není nikdy agresivní, ale je progresivní a v čase trvalé, a to po dobu až několika měsíců po poslední aplikaci.

Kromě toho se při správném použití jeho účinnost zvyšuje, protože jde o biologický produkt.

V průběhu času: bakterie proliferují exponenciálně a vytváří dlouho přetrvávající aktivní kolonie.
Prostorové úvahy: bakteriální kolonie proliferují z místa aplikace kamkoliv kde najdou organický materiál, kterým se živí. Například, když ošetříte klozetovou mušli, kde je depozit, dojde brzy ke znatelnému působení v sifonu, drenáži a nádrži septiku.

JAK
Základním pravidlem pro použití produktu BIOACTIV 20 a obecně jakéhokoliv biologického produktu je:
NIKDY NEPOUŽÍVEJTE BIOLOGICKÝ PRODUKT SPOLEČNĚ S CHEMICKÝM, NIKDY NEAPLIKUJTE BIOLOGICKÝ PRODUKT BĚHEM DNE, ALE POUZE NA SKLONKU DNE V DOBĚ, KDY DOCHÁZÍ K ÚTLUMU BĚŽNÝCH ČINNOSTÍ.

Proč? Protože chemický produkt, i když nemusí jít nezbytně o dezinfekční prostředek, má vždy určitou úroveň antibakteriálního působení. Použití těchto produktů společně nebo v krátkých intervalech po sobě, nebo relativně navzájem blízko sebe je jako doplnění biologického prostředku s jeho následnou destrukcí.

Kromě toho, neboť je nemožné se zcela vyhnout používání detergentů a dezinfekčních prostředků se doporučuje biologický produkt aplikovat navečer, anebo v době klidu, kdy je použití chemických látek minimální.

Tímto způsobem se bakteriálním kmenům umožní dostatek času pro jejich rozvoj a namnožení.

Ošetření drenáží, jímek a nádrží septiků:
Pro 100 m dlouhé potrubí, nádrží septiků nebo lapačů tuků o objemu větším než 20 m3 nařeďte 250 ml produktu v 5 až 10 litrech vody a pokud možno, ponechejte ji po dobu 10 – 15 minut odstát (tím se umožní bakteriím čas na aktivaci). Poté nalejte roztok do každého odpadního potrubí vedoucího do ošetřované drenáže. Toto ošetření opakujte každý den po dobu 7 až 10 dnů pokaždé v době nejmenších denních aktivit.

Ošetření povrchů:
Nastříkejte na důkladně navlhčený povrch v době ukončení běžných denních aktivit a ponechejte působit, ideálně přes celou noc. V případě porézních povrchů (beton, terakota atd.), lze BIOACTIV 20 rozpustit ve vodě. To samozřejmě zpomaluje účinek a tak by nemělo docházet k ředění většímu než na 20% (1 díl produktu na 4 díly vody). Opakujte ošetření každý den po dobu 7 až 10 dnů vždy v době ukončení běžných aktivit.

Preventivní údržba:
Aplikujte v době ukončení denních aktivit jedenkrát týdně s použitím stejného postupu, jako při prvotním ošetření. To zaručuje nepřetržitou přítomnost bakteriálně enzymatických komplexů, které budou bránit výskytu nepříjemných pachů, vytváření usazenin atd.

Odstranění skvrn organického původu z textilií:
Důkladně navlhčete produktem BIOACTIV 20 s případným zakartáčováním a udržujte textil vlhký jeho přikrytím vlhkou látkou. V případě potřeby, při obzvláště úporných skvrnách, operaci opakujte.

KDE
Popelnice a odpadní kontejnery
Nádoby na odpadky
Kompaktory odpadků
Zvířecí klece
Zvířecí odpadové žlaby
Pisoáry
Klozety
Kontrolní jímky dešťové vody
Septiky
Textilie
Čalounění, potahy, koberce

BALENÍ

Kód výrobkuDodávaná množstvíBalení
363.001Láhev 400 mlKarton 24 lahví
363.005Kanystr 5 kgKarton 2 kanystry

Technický list BIOACTIV 20