top
Zobrazit všechny kategorie

Výroba potravin

STRONG HAND

Koncentrovaný alkalický čistič a odmašťovač pro extrémní situace v potravinářství

Koncentrovaný alkalický odmašťovač pro extrémní čištění povrchů v potravinářském sektoru, certifikován H.A.C.C.P.

POPIS
Silně koncentrovaný alkalický detergent. Řeší extrémně problematické odstaňování nečistot i v potravinářských provozech, odstraňuje mastnotu, oleje, tanin, aditiva a další depozity nebo inkrustace.

PROBLÉMY
Obtížně odstranitelný prach a mastnota běžně vytváří krustu s extrémní přilnavostí.
Silná vrstva nečistot s velkou tloušťkou je obtížně odstranitelná z povrchů.
• Oleje a tuky rychle krystalizují při vysokých teplotách nebo v důsledku přímého působení plamenů, kdy se spálí a karbonizují
• Vznikají rizika, například ve vinařském sektoru, tvorby bakterií v důsledku depozitu potravinářských barviv nebo přísad, ze zbytků organických materiálů, plísní a hub.

APLIKACE
• Obecně potravinářská zařízení, intenzivně využívaná zařízení ve vinařství, destilátory, nádrže, podlahy, grily, pece, filtry.

ŘEŠENÍ A VÝHODY
Změkčující, penetrační a transformační účinek produktu vede k jeho penetraci přes vrstvy tuku s účinným odstraněním všech povrchových usazenin.
Produkt nezanechává žádné povrchové zbytky nebo pachy, a proto je plně použitelný v potravinářském sektoru.
Produkt je biologicky rozložitelný se zaručenou malou tvorbou pěny.
Je nehořlavý, a proto je velmi doporučován pro použití v kuchyních.
Odstraňuje organické zbytky, tanin a aditiva na strojních částech a nástrojích používaných zejména ve vinařství bez poškození gumových povrchů, těsnění nebo podložek.

JAK POUŽÍT
Ponořením: 1 díl produktu v 5 dílech vody (voda teplá 40-50°C) ponechat po dobu 30-50 minut.
Přímo: 1 díl produktu na 5-50 dílů vody. Hodnota ředění produktu závisí na odstraňovaných vrstvách znečištění (Příklad: 500 g na 1 mm vrstvu na m2 v případě vytvrzených zbytků.). Nastříkejte produkt přímo na povrch a umožněte několik minut působení. Vydrhněte a omyjte povrch čistou vodou, pokud se bude nadále používat v kontaktu s potravinami.
Nepoužívejte na slitiny hliníku a lehkých kovů. Delší kontakt může vést k rozpouštění za vzniku vodíku.

CHARAKTERISTIKY - převzato z bezpečnostního listu

VLASTNOSTI Ref. kap.
VZHLEDBezbarvá kapalinaBod 9.1
VůněBez zápachuBod 9.2
pH při koncentraci 3%12,0Bod 9.3
Hustota při 20°C1,260 Kg/l +/- 0,02Bod 9.6

BALENÍ

KÓD 
1LA 005Kanystr 5 kg
1LA 025Kanystr 25 kg

Technický list STRONG HAND