top
Zobrazit všechny kategorie

Zpracování kovů

MYCÍ STŮL FAREN

PNEUMATICKÝ SYSTÉM SE ZPĚTNÝM TOKEM PRO EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ MYTÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ

1. K ČEMU SLOUŽÍ?

 • Ekologické mycí stoly FAREN slouží k odmašťování a čištění dílů a součástek ve strojírenství, opravárenství a v dalších provozech včetně odmašťování před povrchovými úpravami i v jiných technologiích náročných na čistotu povrchu omývaných dílů.
 • Účinné, „bezoplachové“ odmašťování za studena speciálními odmašťovacími kapalinami WASH 1000 popř. SNP 313.

2. JAK ZAŘÍZENÍ FUNGUJE?

V mycích stolech s objemem nádrže 65 l lze aplikovat jak tlakové mytí pomocí průtokového kartáče, přičemž z mycího boxu (plochy) použitá kapalina odtéká zpět do tlakové nádrže, kde se nečistoty usazují a kapalina se znovu používá k mytí, tak také ponorem ve vaně o objemu 90 l s čeřením a opatřené víkem.
Bližší technické informace naleznete v návodu k použití pro mycí stoly „FAREN“.

Základní parametry:
Výška 105 cm
Šířka 50 cm
Délka 90 cm
Hmotnost bez náplně 49 kg
Nosnost 100 kg

NÁVOD NA NASTAVENÍ MYCÍHO STOLU

1. NASTAVENÍ

 • Otevřete kohoutek (2) a tak nalijete kapalinu skrze vanu mycího stolu do nádrže (5).
 • Kapalinu lijte do mycího stolu (6) tak dlouho, až je nádrž plná (objem nádrže je 65 litrů).
 • Otočte otočným kolečkem ventilu (8) tak, abyste usnadnili přitékání kapaliny do nádrže.

2. POUŽITÍ TLAKOVÉHO KARTÁČE

 • Uzavřete kohoutky (2 a 10).
 • Napojte na stlačený vzduch v místě označeném (12) a otevřete ventil přívodu vzduchu.
 • Postupně otáčejte otočným kolečkem ventilu (13) ve směru pohybu hodinových ručiček tak, abyste snížili tlak až dosáhne hodnoty od  0,5 baru k maximu 1 bar. (Sledujte hodnoty na manometru (11). Tento systém je vybaven pojistným ventilem, který je nastaven na maximální tlak 1 bar.
 • Pomalu otvírejte kohoutek (10) a kapalina začne vtékat do tlakového kartáče (7).

3. PŘEPAD KAPALINY Z MYCÍHO STOLU DO NÁDRŽE

 • Abychom předešli rozstřikování kapaliny během této pracovní operace, mějte víko mycího stolu (3) stále zavřené.
 • Otáčejte otočným kolečkem kohoutku (13) pro snížení tlaku ve směru pohybu hodinových ručiček tak dlouho, až přestane průtok vzduchu.
 • Otočte otočným kolečkem ventilu (8) a tím se nádrž zbaví tlaku.
 • Jakmile jste již jednou zkontrolovali, že v nádrži již není tlak (zkontrolujeme hodnoty na manometru (11)), otevřete ventil (2) a kapalina začne vytékat do nádrže (5).

4. POUŽITÍ MYCÍHO STOLU PRO PONORNÉ MYTÍ

 • Položte díly, které chcete mýt, do vany mycího stolu (6).
 • Zavřete víko mycí vany (3).
 • Otevřete ventil (2).
 • Napojte na přívod vzduchu v místě označeném (12) ( otevřete ventil ).
 • K tomu, abyste snížili průtok vzduchu, otáčejte postupně a pomalu otočným kolečkem (13), dokud tlak nedosáhne hodnoty od 0,5 bar do maximální hodnoty 1 baru (sledujte ručičku manometru (11)).
 • Přes potrubí vyteče kapalina nahoru, až je vana mycího stolu zcela plná. Souvislý průtok kapaliny umožní, aby proběhlo samočinné mytí dílů.
 • Jakmile již byla tato pracovní operace dokončena, kapalina může natéct zpět do nádrže tak, že postupujeme podle pokynů uvedených v odstavci 3.

Technický list MYCÍ STŮL FAREN

MYCÍ STŮL FAREN NÁKRESVENTIL FAREN